Satsing på studentene!

Det å være heltidsstudent er ikke bare hardt når det gjelder å lese pensum, eksamener og å holde seg oppdatert på siste nytt innen det feltet man leser i. Det er også til tider tøft både økonomisk og mange kan også trenge noen å snakke med. Arbeiderpartiet vil være med på å lette studentenes hverdag slik at man kan bruke mer av sin tid på studiene.

Les mer

EN SKOLE FOR ALLE!

Kunnskap er vår billett til framtida, ingen av oss veit hvordan fremtiden ser ut, men med kunnskap så skal vi være klare til å møte fremtidens utfordringer. Derfor er kunnskapsskolen AUFs viktigste kampsak. Norske elever blir stadig flinkere, dette er vi stolte av, og skal bygge videre på.

Les mer

Forskning i Innlandet

Arbeiderpartiet vil ha et forskningsløft for Innlandet, med en styrkning av dagens utdannings- og forskningsmiljøer, særlig innenfor skogs- og landbruksnæringen, informasjonssikkerhet, innovasjon i offentlig sektor, helseteknologi og reiseliv. Regionalt forskningsfond for Innlandet må styrkes, og vi vil arbeide for at flere av de nasjonale forskningsprosjektene gjennomføres hos forskningsmiljøene i Innlandet.

Les mer

Fellesskolen!

Som ung student er skole en veldig viktig sak for meg, det har det vært siden jeg startet å engasjere meg for politikk. Jeg synes uten tvil Arbeiderpartiet har den beste skolepolitikken. Vi ønsker en fellesskole for alle. En skole som samler barn på tvers av bakgrunn. En skole som verdsetter menneskers forskjeller, men allikevel ønsker å gi alle like muligheter.

Jeg er redd for privatisering av norske skoler. Jeg er redd det vil skape A og B skoler. Istedenfor er jeg enig med Arbeiderpartiet om at det offentlige skal ha ansvaret for skolene, ikke de private. Vi må fokusere på å skape bedre offentlige skoler. Skolene er ikke perfekte, men arbeiderpartiet vil arbeide videre for å gjøre norske skoler enda bedre enn de er i dag. Vi vil jobbe videre med lærerutdanningen. Vi vil gjøre den bedre, vi ønsker flere lærere inn i norske skoler. Motiverte, kunnskapsrike og engasjerende lærere er grunnlaget for at elevene også skal bli motiverte og lykkes.

Vi må ikke glemme at valget 9. september er et retningsvalg. Arbeiderpartiet vil være en garantist for en stadig bedre offentlig skole.

Ikke kødd med pappapermen

Det er i skrivende stund under 30 dager igjen til valget. Et valg hvor det står mellom de blå-blå og de rød-grønne. Det står mellom velferd til alle, eller velferd til de få. Valget er uten tvil et retningsvalg, og diskusjonen rundt pappaperm viser det bare enda tydeligere.

Høyre ønsker å fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen. De begrunner dette med å si at de ønsker mer valgfrihet. Jeg synes det er kjempebra med valgfrihet, men ikke når det går på bekostning av fedres forhold til egne barn. At en del av permisjonstiden skal være forbeholdt far er bare rett og rimelig. Fedre kan velge. De har et valg mellom å ta ut sine uker med lønnet permisjon, eller å la være. Fedrekvoten gjør det bare enklere for fedre å velge å være hjemme, og har du et valg, så har du vel valgfrihet?

En avvikling av fedrekvoten vil føre til at færre fedre er hjemme med barna i permisjonstiden. Norge vil gå et steg tilbake i likestillingen. Det er ikke riktig at vi skal miste den likestillingen vi har kjempet for. Arbeiderpartiet har sagt klart ifra at det er uakseptabelt å sette pappapermisjonen i fare. Arbeiderpartiet har gang på gang vist at de er for et samfunn med mer likestilling, mens høyre gang på gang setter den på prøve. Denne gangen er det pappapermen de vil kødde med, hva blir det neste?

Valget er ditt. Du er med på å bestemme hvilken retning Norge skal ta de neste fire årene. Du er med på å bestemme om vi fortsatt skal ha fedrekvoten. 9. september er dagen, og jeg håper du stemmer.

Innlegg i økonomiplandebatten

Fylkesordfører, fylkesting

Jeg ønsker først å rose rådet for det gode dokumentet vi skal behandle. Det er tydelig at 220.000-målet ligger til grunn for utarbeidelsen av økonomiplanen, og det er også tydelig at fylkesrådet er opptatt av at Hedmark skal være et attraktivt fylke å besøke, starte bedrifter i, og ikke minst å bosette seg i.

Les mer…

Økt gjennomføring i Hedmark

Under fylkestingets juni-møtet la fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang, frem tallene for gjennomføringen i den videregående skolen. Tallene som ble lagt frem, viser at gjennomføringen i Hedmark har gått frem med 0,5 %. Det har ført til at Hedmark ligger på landsgjennomsnittet, samtidig som at Hedmark er det eneste fylket i landet med en fremgang det siste året.

Som fylkesråden påpekte skal man ikke kose seg med andres tilbakegang, men ingenting kan hindre oss i å glede oss over fremgangen i Hedmark.
Vår fremgang viser at de prosjektene vi har satt i gang fungerer. En viktig jobb fremover nå, blir derfor å videreføre disse prosjektene.

Når vi bryter tallene ned på kjønn, ser vi dessuten at vi står overfor en stor utfordring. Mens 76 % av jentene gjennomfører videregående utdanning på normert tid, fullfører kun 61 % av gutta. Det er en utfordring vi må løse. To tiltak jeg ser for meg kan være riktige, er å gjøre teorifagene på yrkesfag mer praksisretta, og å lovfeste retten til lærlingplass.

Les mer…

Skjønner vi det egentlig sjøl?

Hver uke melder 1300 barn i fra om at de lever med vold i hjemmet. 1300 barn. Hver eneste uke. Sannsynligvis bare toppen av isfjellet når vi leser om historiene som senere har dukket opp – historier om vold i hjemmet hvor noen har hatt bekymringer, men kanskje aldri meldt i fra om sin bekymring. Kanskje er barnet spurt, men ikke kommet med noe konkret svar. Barn som Kristoffer som døde da han var 8 år.

“Jeg tenker nok du skjønner det sjøl.”

Les mer…

Bare se til Sverige?

Det går mot valg, og vi kan se en trend på høyresiden som er skremmende lik den trenden som førte Moderatarna inn i regjering i Sverige. Vi ser et Høyre som kler seg i nye klær og som påberoper seg å være det nye arbeidspartiet.

Det er lenge siden Erna Solberg og Høyre har snakket om skattekutt til de rikeste og privatisering av offentlige velferdsgoder, men tidvis kan vi se tendenser til det. Et godt eksempel er forslaget til Oslo Høyre om 70 % lønn på sykedager. “Arbeidspartiet” Høyre har medlemmer som ønsker å straffe oss som arbeidstakere dersom vi blir syke.

God arbeidspolitikk? Nei!

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal med – også på arbeidsmarkedet. Vi ønsker at alle skal få gå på den skolen som ligger nærmest dem, og vi ønsker at alle skal få de samme mulighetene til å realisere sine ønsker for fremtiden. Vi er opptatt av at alle skal få muligheten til å jobbe, og at alle skal yte etter evne og få etter behov. Blir man syk mener Arbeiderpartiet at man skal få lov til å være syk, uten å bli straffet for det.

Jeg tror ikke Høyre vil bruke tiden frem til 9.september til å snakke om skatteletter og privatisering – bare se til Sverige.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark AP

Skaper politikerne uro i klasserommet?

Hvis du leser FRPs meninger på deres hjemmeside vil du se at de har skrevet at ”den Rødgrønne Regjeringa svikter i arbeidet med å skape ro og orden i klasserommet”. Dette betyr at de legger skylden på politikerne for noe som i bunn og grunn er jobben til lærerne. Pedagogikk og Elevkunnskap er et fag lærerstudentene må gå igjennom, og i dette faget lærer studentene klasseledelse. Klasseledelse handler om hvordan en lærer skal lede klassen på best mulig måte. Der inngår det å holde ro og orden i klasserommet som en del av klasseledelsen.

Les mer…

Flammen i rosa

Følges av 33 medlemmer.

Flammen i rosa er en sone hvor ungdomskandidater i Hedmark Arbeiderparti blogger om det som er viktig for dem i politikken. Det er viktig at ungdom blir hørt og får muligheten til å bli hørt i politikken, vi har mye å komme med og mye å bidra med.
AUF i Hedmark er flammen i rosa til Hedmark Arbeiderparti. AUF i Hedmark er Hedmark Arbeiderpartis salt. Det er AUF i Hedmark som skal holde Hedmark Arbeiderparti i øra, og det er vi som skal holde Hedmark Arbeiderparti godt plassert på venstresida i politikken. Mer om sonen

Origo Flammen i rosa er en sone på Origo. Les mer
Annonse